Verzuimbegeleiding

In de loop van mijn HR carrière heb ik ontzettend veel kennis en ervaring opgedaan met verzuimdossiers. Zeker in mijn periode als HR adviseur in de sociale werkvoorziening, waar wij met een verzuimpercentage van 22% van doen hadden. Je begrijpt dat er daar veel aandacht werd besteed aan verzuimbegeleiding en re-integratie activiteiten. Ook daarna heb ik veel verzuimdossiers in handen gehad. Ik ben gaan leren hoe bedrijfsartsen oordelen en waar het UWV, maar ook de verzuimverzekeraar, op let. Ik heb zelfs een workshop van een arbeidsdeskundige gevolgd en heb gezien hoe zij te werk gaan.

Met deze ervaring heb ik al veel klanten kunnen helpen bij het snel re-integreren van medewerkers, maar ook heb ik diverse projecten uitgevoerd om verzuim te voorkomen en het verzuimpercentage structureel naar beneden te brengen. Want wat betekent het voor jouw organisatie wanneer het verzuimpercentage met 1% zou dalen? Je bedrijfsresultaat zou direct omhoog gaan.

Wanneer jouw medewerker een griepje heeft en er na 4 dagen weer is, is er niets aan de hand. Een medewerker die een knieoperatie moet ondergaan omdat hij zondags op het voetbalveld wat enthousiast op de bal afging, kun je ook nog wel hebben. Maar wat als jouw medewerker 4 keer in het jaar een griepje heeft? Of je met “onzichtbaar” verzuim te maken krijgt, zoals ‘frozen shoulders’, burn out, of rouw na overlijden van een partner? Dan wordt het ineens een heel ander verhaal.

Vaak verlies je dan de grip op de situatie. Je weet niet precies wat je moet doen en met een beetje pech verslechtert de relatie met je medewerker, omdat de belangen zo verschillend zijn.

Wanneer je dan een partner naast je hebt staan die precies weet wat er moet gebeuren in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (en dus ook waar de ruimte zit), maar die gelijkertijd goed aanvoelt wat nodig is in het traject en voor de relatie en dus als een mediator op kan treden, dan geeft dat rust en vertrouwen. En, niet geheel onbelangrijk, snel resultaat.

Dus heb jij een lastig verzuimdossier of te maken met mensen die vaker ziek zijn, of heb je gewoon een hoog verzuimcijfer wat omlaag moet, schakel dan de hulp in van Trubkin HRM coaching & advies. Ik bespreek graag de behoeftes en mogelijkheden met je.