Waar mag ik je mee helpen?

Als het om je personeel gaat, dan wil je soms van gedachten wisselen met een expert en soms heb je alleen maar even een voorbeelddocument nodig zodat je snel weer verder kunt. Op andere momenten zou je het liefst alles uit handen willen geven.

Op al die momenten kan Trubkin HRM Coaching & Advies je ontlasten. Wij bieden je diverse mogelijkheden voor het opzetten en uitvoeren van professioneel personeelsbeleid, zodat jij als ondernemer geen zorgen meer hebt rondom jouw personeel en organisatie.

Bij mij krijg je mijn oprechte aandacht, interesse en al mijn kennis. Ik geef jou op maat wat je nodig hebt. Voor meer resultaat, tijd, plezier en energie in je ondernemerschap én in je leven.

Personeelsmanagement

Professioneel Personeelsbeleid betekent dat je jouw personeelsmanagement zo vormgeeft, dat medewerkers gemotiveerd en breed inzetbaar zijn in je bedrijf. Onder personeelsmanagement wordt verstaan het geheel aan activiteiten en instrumenten dat erop is gericht nu en in de toekomst te beschikken over de personeelssterkte die nodig is om de strategie en daarmee de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. Het gaat dus niet alleen over de vraag hoeveel medewerkers er nodig zijn, maar ook om wat zij moeten kunnen, nu en in de toekomst.

Professioneel personeelsbeleid leidt tot:

 • Optimaal benutten/inzetten van kennis en vaardigheden van medewerkers
 • Optimale ontwikkeling van kennis en vaardigheden van individuele medewerkers
 • Hoge productiviteit
 • Grote betrokkenheid
 • Efficiënte werkwijze
 • Laag ziekteverzuim
 • Weinig verloop
 • Tevreden medewerkers

Met de actuele personeelsgegevens als basis maken we aan de hand van de gewenste organisatiestructuur, functies, vaardigheden en competenties, een overzicht van de te nemen maatregelen, de te ontplooien activiteiten en worden de te ontwikkelen personeelsinstrumenten benoemd. Zo heb je voor de toekomst inzicht in de benodigde personele capaciteit en de bijbehorende kosten.

HR Business Partner

Wat kan Trubkin HRM Coaching & Advies voor je betekenen?

 • Adviseren, begeleiden, informeren van leidinggevenden op het gebied van arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid
 • Ondersteunen en adviseren van directie en MT bij het ontwikkelen en uitvoeren van de HR strategie
 • Meedenken met de ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers
 • Adviseren over leidinggeven, ontwikkeling van medewerkers, aanname en ontslag, performance management, gespreksvoering, opleidingen en salaris.

Een uitgebreider overzicht van de diverse mogelijkheden vind je hier.

Wil je weten wat ik voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek. Ik bespreek graag de mogelijkheden op maat voor jouw organisatie met je.