Paardencoaching - Wat paarden je kunnen vertellen

Coachen met de inzet van paarden is een methode waarmee jij en/of je medewerkers individueel of in groepsverband oprechte feedback op je gedrag krijgen. Een unieke beleving en een boeiende manier om meer te leren over bijvoorbeeld leiderschap- en samenwerkingsvaardigheden. Alle activiteiten gebeuren naast en nooit op het paard. Ervaring met paarden is dus ook niet nodig.

De spiegelende kracht van paarden

Paarden zijn vluchtdieren en daarom gevoelig voor signalen uit de omgeving. Een paard is expert in het lezen van lichaamstaal en de innerlijke gevoelens van mensen en zal daarop met bijbehorend gedrag reageren, altijd zonder oordeel. Dat is de spiegelende kracht van paarden. Als Equine Assisted coach zet ik die eigenschap om in leerervaringen voor mijn coachees.

Allerlei zaken uit je dagelijks leven komen in de omgang met paarden op een natuurlijk manier aan de orde: non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen. 

Mijn rol is beperkt. Ik maak je alleen bewust van de ervaring die je opdoet. Daardoor kom je zelf tot het inzicht wat je onbewust voelde. Vervolgens kunnen we met dit nieuwe inzicht experimenteren in het contact met het paard. Opnieuw ervaren in plaats van praten. Equine Assited Coaching (paardencoaching) is een oplossingsgerichte methode. We richten ons dus niet op de oorzaak van jouw gevoel en gedrag, maar we kijken hoe dat hier en nu van invloed is en wat je daarmee in de toekomst wilt. We gaan ervan uit dat jij zelf de oplossing voor je vraag kunt vinden.

Ga naar Paard & Co Paardencoaching...