Blog: Talentontwikkeling betekent je bedrijf ontwikkelen

Werkgevers vechten op de arbeidsmarkt om de krenten in de pap. Maar vergeet vooral ook de talenten in je eigen organisatie niet! Een snel veranderende omgeving vraagt om flexibele organisaties waar mensen optimaal rendement en toegevoegde waarde leveren. Talentontwikkeling hangt daarmee samen met de ontwikkeling van je bedrijf. Je onderneming kan namelijk alleen tot (volle) bloei komen als je personeel dat ook doet.

Talentontwikkeling is erop gericht talenten te identificeren, aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen, zodanig dat deze talenten bijdragen aan de strategische doestellingen van de organisatie.

Waarom vraagt talentontwikkeling juist nu jouw aandacht?

 • Krappe arbeidsmarkt. Voor jouw bedrijf zo een ander.
 • Duurzame inzetbaarheid. Talentontwikkeling draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van je personeel.
 • Succes en innovatie. Voor succes en innovatie is het nodig dat je medewerkers goed tot hun recht komen.

Organisatiestrategie

De focus op recruitment is groot nu de arbeidsmarkt krap is. Daardoor neemt de druk op talentontwikkeling toe. Als je niets of weinig doet aan het ontwikkelen van het talent in je eigen bedrijf, dan doe je de organisatie tekort. Want die wordt gevormd door mensen. Een organisatie is niets meer dan een samenstelling van mensen die vooruit willen. Als je daar niet in investeert, dan is er dus sprake van verwaarlozing.

Om te kunnen blijven concurreren in de markt, moet je blijven investeren in mensen en niet alleen buiten de deur kijken. Natuurlijk is het aantrekken van jongeren en zorgen voor diversiteit belangrijk. Maar bedrijven hebben een veel grotere groep mensen in huis waarvan ze denken te weten wat ze kunnen. Terwijl er talent aanwezig is waarvan we vaak niet eens weten dat die bestaat.

Om talenten in je eigen organisatie te kunnen ontwikkelen, moeten HR en management allereerst duidelijk zijn over de doelstellingen van het bedrijf. Zorg dat je scherp krijgt waartoe je op aarde bent. Wat is je strategie? En wat betekent dat voor je mensen? Vertaal dat naar kenmerken die je terug wilt zien in de diensten, je producten en het gedrag naar klanten.

Het belangrijkste bij talentmanagement zijn de leermogelijkheden. Leermogelijkheden zorgen ervoor dat medewerkers zich ontwikkelen in hun functie en dat zij daardoor productiever en effectiever worden. Dit leidt tot prestatieverbeteringen, maar ook tot meer werktevredenheid en betrokkenheid waardoor zij minder verzuimen en langer bij die organisatie blijven werken. Leermogelijkheden hebben ook een aantrekkende werking op degenen die zich op de arbeidsmarkt begeven. Het hebben van leermogelijkheden is dus ook absoluut een wervingsinstrument.

Talentmanagement

Natuurlijk is het ook voor de medewerker zelf belangrijk dat het werk goed gebeurt, vakmensen staan immers voor hun vak. Regel dus dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. Dat vraagt op microniveau een goed gesprek tussen leidinggevende en werknemer. En op organisatieniveau dat leiders goed snappen wat daarvan de meerwaarde is voor de toekomst van de organisatie.

Medewerkers in staat stellen zich te ontwikkelen is meer dan alleen maar opleidingen aanbieden. We gaan naar een nieuwe manier van werken en leren. De veranderingen zijn ingrijpend; zo moeten we ook het idee van vaste functies loslaten. Al die veranderingen vereisen goed talentmanagement. En dat is een enorme kans om medewerkers te motiveren.

Veel initiatieven ten aanzien van Talentmanagement komen maar moeizaam van de grond. Redenen hiervoor zijn:

 • dat de meeste ontwikkelinitiatieven sterk de focus leggen op tekortkomingen en het herstellen hiervan.
 • leidinggevende zich niet voldoende committeren aan Talent Management

Er bestaat een lineair verband tussen management, betrokkenheid, productiviteit en bedrijfsresultaten. Uit onderzoek blijkt dat organisaties die hun personeel effectief weten te mobiliseren, 12% meer kans hebben hun omzet te zien stijgen dan andere organisaties. Uit onderzoek blijkt verder ook dat in bedrijven die een goed imago hebben, 67% van de werknemers zeer gemotiveerd zijn, tegenover 33% in bedrijven met een “gemiddeld” imago.

Daarom zijn de gesprekken met medewerkers zo belangrijk. Start een echt gesprek over de talenten en wensen van de medewerker. Waar sta je, waar wordt je blij van? Wat zijn de ontwikkelingen bij de buren? Door de talenten van medewerkers te koppelen aan de competenties van de organisatie, krijgen managers de handvatten om het juiste talent voor de toekomst te selecteren en op te leiden. Het helpt de organisatie dus ook om te anticiperen op zaken als pensioen, vrijwillig vertrek of onverwachte groei.

Daar moeten de gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers juist over gaan. Het aanbieden van zinvolle opleidingsmogelijkheden en uitdagend werk en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling.

Voer dus ook het gesprek met oudere werknemers. Hoe zijn zij hun toekomst richting pensioen en hoe blijven zij van toegevoegde waarde? Als je niet in deze groep investeert, kunnen ze straks niet mee. Dat is een tegenvaller als het toch al moeilijk is om mensen aan te trekken. Het is pijnlijk als je moet constateren dat je met medewerkers in je organisatie werkt, die zich moeilijk ontwikkelen. Die situatie mag je niet laten ontstaan.

Talentontwikkeling; hoe werkt het?

Voor talentontwikkeling geldt dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Het is de kunst om de methoden te vinden die in jouw bedrijf het beste werken. De volgende tips kunnen je daarbij helpen:

 • Onderzoek welke talenten je in huis hebt
 • Werk aan een positieve en sterke leercultuur. Leren van fouten, kennisuitwisseling, elkaar trainingen laten geven, functies rouleren, enz.
 • Geef het goede voorbeeld aan je personeel. Veel mensen ontwikkelen zich namelijk door te kijken naar he voorbeeld van een ander en dit na te volgen. Wees dus dat voorbeeld.
 • Ga regelmatig met elkaar in gesprek
 • Trek voldoende tijd uit. Wie heeft niet een volle agenda? De verleiding kan daardoor groot zijn om even tussendoor een gesprek te voeren. Het is mogelijk dat je een werknemer daardoor tekortdoet, want wellicht zie je belangrijke talenten over het hoofd. Dit ontneemt hem de kans om zich te ontwikkelen, dat werkt demotiverend met alle gevolgen voor hem en jouw organisatie.
 • Gebruik digitaal gereedschap. Voor talentonwikkeling zijn er steeds meer digitale tools op de markt om zo de ontwikkelingen te kunnen volgen.
 • Werk met een persoonlijk ontwikkelplan (POP). Leg concrete afspraken over de loopbaan van je werknemer vast
 • Investeer in (online) opleidingen en trainingen. Naast de standard opleidingen zijn er vele andere mogelijkheden zoals E-learning, blended learning, tedtalks, video’s, spelelementen (gamification), apps, enz.

Tot slot

Onderstaand schema laat mooi zien hoe talentmanagement en -ontwikkeling onderdeel zijn van de organisatiestrategie. Talentmanagement is dus niet alleen een taak van HR, maar dient in het strategische beleid van de organisatie te worden opgenomen, wil jij je als organisatie kunnen blijven onderscheiden in de markt voor je klanten, en voor potentieel nieuwe collega’s. Het is geen ‘soft’ thema, maar het stuurt de organisatieresultaten en is de sleutel tot een succesvol en duurzaam economisch beleid.