Leiderschap in coronatijd

En daar was ineens de persconferentie van premier Rutte op 12 maart: iedereen werd verzocht zoveel mogelijk thuis te werken. Per direct. Ruim twee maanden later werken de meeste kantoorwerkers nog steeds vanuit huis.

De vraag is uiteraard hoe je werknemers op afstand betrokken en gemotiveerd houdt bij je organisatie? Maar ook hoe jouw bedrijf er na corona uit zal zien?

Over het algemeen hebben de thema’s van mijn blogs en nieuwsbrieven te maken met onderwerpen uit de HR-cyclus. Maar de verbindende factor in al die verschillende stappen in de HR-cyclus is de aard en wijze waarop we medewerkers aansturen en waarop we leiderschap tonen.

Iedereen die mijn eBbook  “Tevreden klanten door beter personeelsbeleid” heeft gelezen, weet dat de manier waarop je leiding geeft heel veel invloed heeft op de betrokkenheid van medewerkers. Ik durf rustig te stellen dat de mate van betrokkenheid voor een groot deel wordt bepaald door de stijl van leidinggeven. Toch is leiding geven meer dan het aansturen en managen van je organisatie.

Wat is leiderschap dan? En wat maakt iemand tot een succesvol leider? Ik heb mij laten inspireren door enkele succesvolle leiders en ook mijn eigen ervaringen uit de praktijk.

De laatste decennia is ons werk enorm veranderd. Werd vroeger voornamelijk fysiek werk geleverd, tegenwoordig is meer mentale inspanning nodig. Deze verschuiving van fysiek naar mentaal werk heeft een enorme invloed op de gezondheid en het welbevinden van medewerkers. Termen als stress, werkdruk en burnout zijn ons niet meer vreemd.

De grote krapte in de arbeidsmarkt blijft aanhouden. Door de vele vacatures hebben medewerkers het op dit moment voor het uitzoeken. En jij als ondernemer bent al lang blij dat je überhaupt iemand aan kunt nemen.

Een agile organisatie is een organisatie waarin samenwerking en kennis delen centraal staan om de klant optimaal te kunnen bedienen. Een agile organisatie onderneemt duurzaam en maakt goed gebruik van het sociaal kapitaal, zonder hiërarchie en minimaal gemanaged. Het management is gericht op co-creatie en stimuleert het oplossend vermogen van medewerkers.

Agile organisatie

Door nieuwe technieken en sociale media is de buitenwereld steeds meer onderdeel van jouw bedrijf. Mensen zijn, vergeleken met organisaties, een stuk sneller in het opnemen van digitale informatie en techniek. Die technologie stelt hen in staat om meer te weten, sneller te reageren en beter samen te werken. Daardoor verschuiven markten, zijn klanten mondiger en hebben medewerkers andere verwachtingen van werk. De traditionele manier van managen is uit en kennis is een collectief goed.