Agile organisatie heeft de toekomst

Een agile organisatie is een organisatie waarin samenwerking en kennis delen centraal staan om de klant optimaal te kunnen bedienen. Een agile organisatie onderneemt duurzaam en maakt goed gebruik van het sociaal kapitaal, zonder hiërarchie en minimaal gemanaged. Het management is gericht op co-creatie en stimuleert het oplossend vermogen van medewerkers.

Agile organisatie

Door nieuwe technieken en sociale media is de buitenwereld steeds meer onderdeel van jouw bedrijf. Mensen zijn, vergeleken met organisaties, een stuk sneller in het opnemen van digitale informatie en techniek. Die technologie stelt hen in staat om meer te weten, sneller te reageren en beter samen te werken. Daardoor verschuiven markten, zijn klanten mondiger en hebben medewerkers andere verwachtingen van werk. De traditionele manier van managen is uit en kennis is een collectief goed.

Er ontstaan samenwerkingsverbanden van mensen en bedrijven die elkaar vinden in een gezamenlijk doel, zonder dat er sprake is van een officiële organisatie. Dat vraagt dus om een andere manier van organiseren en leidinggeven. Het vraagt van managers dat ze ruimte geven aan medewerkers, dat ze durven te delegeren en loslaten, maar ook duidelijk zijn over de resultaten die bereikt moeten worden, kaders stellen en output monitoren.

Als je als organisatie niet wendbaar en flexibel bent, is je bestaansrecht onzeker. Het moet dynamischer, minder formeel en transparanter. Dat vraagt om een nieuwe aanpak door organisaties. Transparantie, kennis delen, samenwerken, personal branding en zelfmanagement zijn nieuwe onderwerpen, waarmee je als ondernemer te maken krijgt.

Hoe past HRM beleid in een Agile organisatie?

Betrokken medewerker zorgen voor tevreden klanten. In mijn e-book vertel ik uitgebreid waarom dat zo is. De betrokkenheid van de medewerker neemt toe wanneer hij mag doen waar hij goed in is en waar hij plezier aan beleeft. Het is belangrijk om in een agile organisatie vertrouwen te geven aan medewerkers en vooral met elkaar te kijken waar iemand goed in is, wat iemand motiveert en hoe dat optimaal ingezet kan worden in de organisatie.

Bij het inrichten van een agile organisatie moet je op voorhand goed nadenken welke HRM instrumenten daarbij horen. HRM Instrumenten zijn instrumenten die een organisatie in kan zetten als ondersteuning bij de uitvoering van haar personeelsbeleid. Vaak worden deze instrumenten gekoppeld aan het traject dat een medewerker doorloopt in jouw organisatie, namelijk de HR-cyclus van instroom, doorstroom en uitstroom. Iedere fase kent haar eigen HRM Instrumenten.

De HRM-instrumenten die je kiest, hangen altijd samen met je organisatiedoelen en personeelsbeleid. Instrumenten die je in elk geval in je organisatie toe zou moeten passen zijn:

  • Functievorming en beloning
  • Personeelsplanning
  • Personeelsvoorziening
  • Personeelsbeoordeling
  • Ontwikkeling en scholing
  • Arbeidsomstandigheden en sociaal beleid en uitstroom

Als jij wilt dat je medewerkers meer gaan werken vanuit hun talenten en je de verantwoordelijkheid laag in de organisatie wilt neerleggen, dan past daar natuurlijk geen bedrijfsreglement bij dat vooral vermeld wat je niet mag als werknemer. Daar hoort ook geen beoordelingssystematiek bij dat alleen maar vermeld wat medewerkers moeten verbeteren zonder te kijken naar de talenten die ze inzetten voor de organisatie.

In de Agile organisatie is veel aandacht voor Talentmanagement

Bij het ontwikkelen van HRM Instrumenten voor de agile organisatie zul je merken dat er vooral veel aandacht is voor het ontwikkelen van talenten. Waar zijn mensen goed in en hoe kunnen we dat zo goed mogelijk inzetten voor de organisatie? Deze gedachte leidt er immers toe dat medewerkers mogen doen waar ze goed in zijn, productiever worden, tevredener zijn en minder vaak ziek zijn. Daardoor is de toegevoegde waarde die ze leveren aan de organisatie groter (lees: meer rendement).

Als medewerkers over actuele kennis beschikken, kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan het innoverend vermogen van de organisatie. De organisatie kan zich dan onderscheiden van andere bedrijven en zo concurrentievoordeel behalen.

Ik geloof dat de Agile Organisatie de toekomst heeft en vertel je graag welke kansen dit voor jouw organisatie biedt. Maak snel een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

Trubkin HRM Coaching & Advies – wanneer de mens centraal staat